تعداد مقالات: 180
-49. بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-6

علی رضا پیرخائفی؛ داود معنوی پور


-47. جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-13

تورج هاشمی؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان؛ نعیمه ماشینچی عباسی


-46. نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-18

حامد احمدی؛ حمید پورشریفی


-45. بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی کودکان در جمعیت ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-15

مهناز علی اکبری؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده؛ حسنیه شهریاری


-44. برّرسی نظریّه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-18

وحید نجاتی*؛ هادی ناصرپور؛ عباس ذبیح زاده؛ مانا رشیدی


-42. بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-17

حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر


-41. تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی


-39. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-19

محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی


-38. طراحی و تدوین برنامه آموزش حل‌مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سرآمد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-25

لیلا کاشانی وحید؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا؛ کمال خرازی؛ باقر غباری بناب


-35. بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه درک زمانی نوجوانان در شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-24

سوسن علیزاده فرد


-33. مدل یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجیگری توازن خود

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-24

10.30473/sc.2019.45760.2355

فاطمه سادات سپیده دم؛ حسین زارع؛ سارا پاشنگ؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مرجان حسین زاده تقوایی


-32. تحلیل ساختاری ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی؛ نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-28

10.30473/sc.2019.41971.2260

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ فرزین باقری شیخانگفشه


-31. نقش هماهنگی شناختی در رابطه شناخت اجتماعی ضمنی و آشکار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

پگاه نجات؛ جواد حاتمی


-30. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 14-31

محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی


-29. تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-29

محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی


-28. بررسی تأثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-24

غلامحسین جوانمرد


-26. تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 20-34

حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده