تعداد مقالات: 181
55. الگوی پیش بینی هراس اجتماعی بر پایه باورهای فراشناختی و توان حل مسأله اجتماعی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 38-46

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ عبدالخالق میناشیری


56. اثرناپذیری تصمیم های اخلاقی از دلیل های منطقی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 40-50

10.30473/sc.2019.42236.2274

ابراهیم احمدی


57. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص‌های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-51

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهره اسماعیلیان اردستانی؛ اکرم احمدی


58. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-52

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ حمید پورشریفی؛ محمد افخمی اردکانی؛ خدیجه اعراب شیبانی


59. رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 44-54

جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جلیل باباپور خیرالدین


61. هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائی


64. مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 52-67

مونا گلستانی فرد؛ منصوره نیکوگفتار؛ حسن شمس اسفندآباد


66. اثربخشی آموزش حل مسئله اجتماعی بر مؤلفه های کفایت اجتماعی دانش آموزان قربانی قلدری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-74

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب؛ لیلا کلیایی


67. تعیین ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چند بعدی اجتناب تجربی (MEAQ)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-82

آسیه مرادی؛ زیبا برقی ایرانی؛ محمدجواد بگیان کوله مرز؛ کلثوم کریمی نژاد؛ مریم ضابط


68. تأثیر بازی های ویدیویی کنشی (اکشن) بر توجه انتخابی بینایی کودکان نارساخوان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-70

محمد اورکی؛ شیما حیدری


70. ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و غوطه وری در جریان بازیهای دیجیتال در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-86

10.30473/sc.2020.48026.2423

سمیه نگهداری؛ محمد حسن صیف؛ محمد رضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ احمد رستگار


72. مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 72-93

محبوبه طاهر؛ عباس ابوالقاسمی؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی


73. بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه با تأکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 44-58

مهناز علی اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده


74. شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-53

وحید نجاتی؛ سارا آقایی ثابت؛ مرضیه خوشحالی پناه


75. نقش تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 50-60

10.30473/sc.2019.42508.2278

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ منیژه فیروزی؛ عباس رحیمی نژاد