تعداد مقالات: 181
1. بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-6

علی رضا پیرخائفی؛ داود معنوی پور


3. جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-13

تورج هاشمی؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان؛ نعیمه ماشینچی عباسی


4. نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-18

حامد احمدی؛ حمید پورشریفی


5. بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی کودکان در جمعیت ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-15

مهناز علی اکبری؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده؛ حسنیه شهریاری


6. برّرسی نظریّه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-18

وحید نجاتی*؛ هادی ناصرپور؛ عباس ذبیح زاده؛ مانا رشیدی


8. بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-17

حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر


9. تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی


11. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-19

محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی


12. طراحی و تدوین برنامه آموزش حل‌مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سرآمد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-25

لیلا کاشانی وحید؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا؛ کمال خرازی؛ باقر غباری بناب


15. بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه درک زمانی نوجوانان در شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-24

سوسن علیزاده فرد


17. مدل یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجیگری توازن خود

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-24

10.30473/sc.2019.45760.2355

فاطمه سادات سپیده دم؛ حسین زارع؛ سارا پاشنگ؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مرجان حسین زاده تقوایی


18. تحلیل ساختاری ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی؛ نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-28

10.30473/sc.2019.41971.2260

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ فرزین باقری شیخانگفشه


19. رده بندی شناختیِ مثل‌های مبتنی بر شناخت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

10.30473/sc.2020.51763.2511

امیر حسین زنجانبر؛ حسین زارع


20. نقش هماهنگی شناختی در رابطه شناخت اجتماعی ضمنی و آشکار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

پگاه نجات؛ جواد حاتمی


21. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 14-31

محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی


22. تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-29

محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی


23. بررسی تأثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-24

غلامحسین جوانمرد


25. تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 20-34

حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده