تعداد مقالات: 170
1. بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دارا و فاقد توانایی حل مسأله/ انعطاف پذیری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-6

علی رضا پیرخائفی؛ داود معنوی پور


2. جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-13

تورج هاشمی؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان؛ نعیمه ماشینچی عباسی


3. نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-18

حامد احمدی؛ حمید پورشریفی


4. بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس نقش جنسی کودکان در جمعیت ایرانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-15

مهناز علی اکبری؛ طیبه محتشمی؛ پرستو حسن زاده؛ حسنیه شهریاری


5. برّرسی نظریّه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-18

وحید نجاتی*؛ هادی ناصرپور؛ عباس ذبیح زاده؛ مانا رشیدی


7. بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-17

حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر


8. تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی


10. اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-19

محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی


11. طراحی و تدوین برنامه آموزش حل‌مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سرآمد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-25

لیلا کاشانی وحید؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا؛ کمال خرازی؛ باقر غباری بناب


14. بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه درک زمانی نوجوانان در شهر تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-24

سوسن علیزاده فرد


16. مدل یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجیگری توازن خود

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-24

10.30473/sc.2019.45760.2355

فاطمه سادات سپیده دم؛ حسین زارع؛ سارا پاشنگ؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مرجان حسین زاده تقوایی


18. تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار(تنها بودن، جماعت، مقایسه هیجانی، وضوح شناختی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.30473/sc.2020.50609.2477

زهرا روح زاده؛ حمید لطفی؛ بهرام میرزاییان


19. نقش هماهنگی شناختی در رابطه شناخت اجتماعی ضمنی و آشکار

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 11-22

پگاه نجات؛ جواد حاتمی


20. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 14-31

محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی


21. تاثیر درماندگی آموخته شده بر سوگیری حافظه آشکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-29

محمد علی نظری؛ مهدی زمانی اصل؛ محمد احمدی


22. تاثیر القای هیجان روی نشانگر های زیستی حرکتی کاربر رایانه «دیدگاه محاسبات احساسی »

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-43

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ هومن ملاح زاده


23. نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-40

نگار محمودی؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان؛ سمیرا گوهری


24. مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 22-34

زهرا کریمیان؛ افسانه شهبازی راد؛ مارال حقیقی کرمانشاهی