نویسنده = محمد اورکی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-183

محمد اورکی؛ حسین زارع؛ زهرا عطار قصبه


3. تأثیر بازی های ویدیویی کنشی (اکشن) بر توجه انتخابی بینایی کودکان نارساخوان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 59-70

محمد اورکی؛ شیما حیدری