نویسنده = ابوالقاسم یعقوبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تفاوت‌های فردی در حافظه هیجانی با توجه به حساسیت پردازش محرک‌های حسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-112

سهراب امیری؛ علی عیسی زادگان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ محمد حسین عبدالهی


2. تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 20-34

حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده