نویسنده = وحید نجاتی
تعداد مقالات: 3
1. شناخت اجتماعی و رضایت از تحصیل: نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 136-154

محمدباقر ریحانی؛ سامان کمری؛ رقیه زارعی؛ وحید نجاتی


2. تفاوت جنسی در توجه اشتراکی: شواهدی از مغز مردانه اتیسم با استفاده از ابزار ردیاب چشم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-108

وحید نجاتی؛ فاطمه کشوری؛ روح الله منصوری سپهر


3. برّرسی نظریّه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-18

وحید نجاتی*؛ هادی ناصرپور؛ عباس ذبیح زاده؛ مانا رشیدی