نویسنده = حمید پورشریفی
تعداد مقالات: 2
1. نقش منبع خبری در اقناع افراد با تعدیل کنندگی نگرش به منبع خبری، جنسیت و عزت نفس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-18

حامد احمدی؛ حمید پورشریفی


2. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-52

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ حمید پورشریفی؛ محمد افخمی اردکانی؛ خدیجه اعراب شیبانی