کلیدواژه‌ها = خودشیفتگی
تعداد مقالات: 2
1. اثر ‏میانجی همدلی، نشخوار فکری و خشم در رابطه بین خودشیفتگی و فقدان بخشش میان فردی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

مجید صفاری نیا؛ مهدی دهستانی؛ اعظم فطری


2. مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 68-82

مهرناز صفاری نیا؛ علی محمد مزیدی؛ مجید صفاری نیا