کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر تفکر انتقادی و بافت موقعیتی در ادراک گفتمان با نقش تعدیل‌کنندگی خصوصیات شخصیت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 76-88

مهدیه رحمانیان؛ مریم زمانی؛ ناهید نوریان؛ سعید کریم نژاد


2. دموکراسی آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر رشد مهارت تفکر انتقادی و اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-108

عباس قلتاش؛ عبدالمحمد طاهری؛ فاطمه مراحل


4. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 14-31

محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی