کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 4
2. سبک‌های تصمیم‌گیری و ذهن آگاهی و ذهن‌خوانی: مطالعه ارتباط این سازه‌ها در یک گروه غیر بالینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 120-135

مجید صفاری نیا؛ رقیه محمدی؛ سمیرا حسن زاده پشنگ


3. رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 44-54

جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جلیل باباپور خیرالدین


4. اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 14-31

محمود کمالی زارچ؛ حسین زارع؛ سمیه السادات علوی لنگرودی