کلیدواژه‌ها = بهزیستی روانشناختی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ساختاری ارتباط بین پرستش افراد مشهور و بهزیستی روانشناختی؛ نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-28

10.30473/sc.2019.41971.2260

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ فرزین باقری شیخانگفشه


2. رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 44-54

جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جلیل باباپور خیرالدین