کلیدواژه‌ها = سبک شناختی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه صفات شخصیت و پذیرش – تعهد در میان متأهلین دارای سبک شناختی جذب‏کننده و سبک شناختی کاوش کننده

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-124

علی رسولی؛ مجتبی دهقان؛ محمدحسین عبدالهی؛ مهناز شاهقلیان