کلیدواژه‌ها = مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر تعلل
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر تعلل بر بهبود عملکرد تحصیلی و حرمت خود دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-92

فاطمه شکری؛ احمد علیپور؛ مژگان آگاه هریس