کلیدواژه‌ها = استرس ادراک شده
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل ثبات رابطۀ زناشویی براساس ویژگیهای شخصیتی و استرس ادراک شده با میانجیگری سبکهای حل مسأله

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-106

10.30473/sc.2019.41673.2252

الهام رضایی فر؛ مژگان سپاه منصور؛ رویا کوچک انتظار؛ شیرین کوشکی