کلیدواژه‌ها = حافظه فعال
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی مداخلات آموزشی شناختی، رایانه ای حافظه فعال بر توجه، کنترل پاسخ و مؤلفه مجری مرکزی حافظه فعال در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 173-186

10.30473/sc.2018.41194.2223

محمدعلی خاکساربلداجی؛ محمدحسین عبدالهی؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی اکبر ارجمندنیا


2. نقش کارکرد های اجرایی حافظه فعال دیداری-فضایی و بازداری پاسخ در عملکرد توانش های ذهنی تئوری ذهن درکودکان7 تا 12سال مقطع ابتدایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 125-142

هادی تقی زاده؛ امان ا.... سلطانی؛ حمدا... منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند


4. مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 52-67

مونا گلستانی فرد؛ منصوره نیکوگفتار؛ حسن شمس اسفندآباد