کلیدواژه‌ها = تئوری انتخاب
تعداد مقالات: 2
1. تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسولیت پذیری و امیدواری دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-174

10.30473/sc.2019.32877.2019

فاطمه یدالهی صابر؛ محمداسماعیل ابراهیمی؛ نرگس زمانی؛ علی صاحبی


2. تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر میزان سهل انگاری فردی و اجتماعی دانشجویان زن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 82-94

سوسن علیزاده فرد؛ معصومه تدریس تبریزی