کلیدواژه‌ها = حساسیت پردازش حسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تفاوت‌های فردی در حافظه هیجانی با توجه به حساسیت پردازش محرک‌های حسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-112

سهراب امیری؛ علی عیسی زادگان؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ محمد حسین عبدالهی


2. نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-40

نگار محمودی؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان؛ سمیرا گوهری