رده بندی شناختیِ مثل‌های مبتنی بر شناخت اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان شناسی رایانشی. دانشکده علوم و فنون نوین. دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

10.30473/sc.2020.51763.2511

عنوان مقاله [English]

Cognitive classification of social cognition-based parables

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Zanjanbar 1
  • Hossein Zare 2
1 Computational linguistics- Faculty of New Sciences and Technologies- Tehran University- Tehran-Iran
2 Department of Psychology. Payame Noor University