با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

شناخت اجتماعی یک دوفصلنامه با داوری دوسو ناشناس است مقالات با کیفیت بالا را در موضوعات و محور‌های اسناد، مقایسه اجتماعی، سبک زبان‌شناختی، پرخاشگری، همدلی، عاطفه، کلیشه‌سازی، شباهت، هویت اجتماعی، نگرش، تغییر نگرش، تعارض، اضافه بار شناختی، همرنگی، شناخت اجتماعی، خودپنداره، هماهنگی شناختی، تعارض‌های گروهی، ادراک اجتماعی، حافظه، طرحواره‌های اجتماعی، برانگیختگی، کنترل، تصمیم‌گیری و حل مسأله، استدلال اجتماعی، استدلال، اثر ناظر یا شخص سوم، پدیده جهان عادل، خویشتن، ارزشیابی شناختی، نقش اجتماعی، پیشداوری، نا هماهنگی شناختی، خود‌آگاهی، نوع دوستی را منتشر می‌کند. نشریه شناخت اجتماعی  از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات  پژوهشی، مروری، ترویجی، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه‌نظر و مفهومی در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نشریه شناخت اجتماعی با هدف گسترش علم روان­شناسی در شاخه شناخت اجتماعی تأسیس گردیده است. شاخه­ ای جدید از علوم که رویدادهای زندگی جمعی انسان را از دو منظر شناخت که ریشه در درون و تاریخچه زندگی فردی دارد و از بیرون که جلوه گاهی از انباشته اجتماع جمعی انسان است، مورد بررسی قرار می‌دهد. این نشریه با همکاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران منتشر می‌شود.

یاست‌های مالی

هزینه‌های پردازش مقاله

بر اساس دستورالعمل پنجاه و یکمین نشست هیأت امنای دانشگاه پیام نور مورخ 97/10/24، برای بررسی، داوری و چاپ مقالات در نشریه، هزینه دریافت خواهد شد. پرداخت صرفاً از طریق مرورگر موزیلا فایرفاکس (Mozilla Firefox) امکان‌پذیر می‌باشد.

  • هزینه دریافتی هنگام ارسال به داور: 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان
  • هزینه انتشار مقالات پذیرش شده: 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان

 

هزینه اشتراک

نشریه  شناخت اجتماعی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می‌شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

سیاستهای دسترسی باز

نشریه شناخت اجتماعی تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY 4.0)   منتشر می‌شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می‌توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

سیاستهای انتشار

مجله شناخت اجتماعی پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

آدرس تماس

مجله شناخت اجتماعی

ناشر: دانشگاه پیام‌نور

وبسایت نشریه: //http://sc.journals.pnu.ac.ir

ایمیل نشریه: sc@pnu.ac.ir

ایمیل سردبیر: h_zare@pnu.ac.ir

ایمیل مدیر داخلی: orakisalamat@gmail.com

ایمیل مدیر اجرایی: m.zamani_pnu@yahoo.com