با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

ملاحظات کلی برای داوران

  • در این نشریه برای بررسی مقالات از روش داوری دو سو ناشناس استفاده می شود. 
  • محرمانه بودن اطلاعات مقاله باید در تمامی زمینه ها رعایت شود و فرآیند بررسی مقاله باید به صورت ناشناس انجام شود.
  • داوران باید مقالات را در زمان مناسب قضاوت کنند و تیم تحریریه را در تصمیم گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
  • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر شده به صورت فرم داوری و در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه شود.
  • داوران باید از قضاوت مقالات دارای تضاد منافع خودداری کنند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش کنند.
  • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

ثبت داوری نشریه در پایگاه داوری Web of Science (publons)

در راستای ارتقا و استانداردسازی فعالیتها و سوابق داوری این نشریه از شما داور گرامی خواهشمند است لینک صفحه پروفایل Web of Science خود را برای مدیر نشریه ارسال نمایید. در صورتی که در این پایگاه عضو نیستید لطفا از طریق لینک زیر در پایگاه ثبت نام نموده و آدرس (URL) پروفایل خود در این پایگاه را ارسال نمایید.

لینک ثبت نام در Web of Science (publons)

ضمناً از شما داور گرامی درخواست می شود که ایمیل تکمیل داوری را که پس از انجام داوری برای شما ارسال می شود، به ایمیل  reviews@webofscience.com   فوروارد نمایید. قابل ذکر است که سوابق داوری های پیشین خود را نیز می‌توانید از طریق ایمیل مذکور در پایگاه پابلونز ثبت نمایید.

فهرست داوران نشریه شناخت اجتماعی

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عباس ابوالقاسمی روانشناسی استاد گروه روان شناسی دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
خدیجه ابوالمعالی الحسینی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران.
عثمان آچاک روانشناسی دکترای تخصصی روانشناسی، ایران.
محمد رضا احمدخانی زبانشناسی اجتماعی استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علی اکبر ارجمند نیا روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران،ایران.
پرویز آزاد فلاح روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
معصومه اسماعیلی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، فسا، ایران.
خدیجه اعراب شیبانی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، طبس، ایران.
علی رضا آقایوسفی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، قم، ایران.
مژگان آگاه هریس روانشناسی سلامت دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اسلامشهر، ایران.
برزو امیرپور روانشناسی استادیار کروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محمد اورکی علوم اعصاب شناختی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
جلیل باباپور روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
انسیه بابائی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، ساری، ایران.
فاطمه باقریان روانشناسی اجتماعی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
فاطمه بیان فر روانشناسی شناختی استادیار، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مجید برادران روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، کیلان، ایران.
زیبا برقی ایرانی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
شبنم بیگلری روانشناسی شناختی دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علی رضا پیرخائفی روانشناسی عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
فریبا تابع بردبار روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، فارس، ایران.
معصومه تدریس تیریزی روانشناسی اجتماعی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مرتضی ترخان روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، رامسر، ایران.
نرگس تنکمانی روانشناسی اجتماعی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مسعود جان بزرگی روانشناسی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ایران.
مریم جهاندار روانشناسی سلامت دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور
غلامحسین جوانمرد علوم اعصاب شناختی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
هستی چلبی روانشناسی دکترای روانشناسی سلامت،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران.
جواد حاتمی روانشناسی دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران- پژوهشکده علوم شناختی (icss، تهران، ایران.
خدیجه حاتمی فر روانشناسی تربیتی دکتری روانشناسی تربیتی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .
سمانه حدادی صفحه آرا
فرشته حسنی روانشناسی دکترای تخصصی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حمیدرضا حسن آبادی روانشناسی گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
سمیرا حسن زاده پشنگ روانشناسی شناختی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
آزیتا خرامان روانشناسی دکتری روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
پروانه دانش جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران ایران.
مجتبی دلیر روانشناسی دکترای روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
مهدی دهستانی روانشناسی بالینی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زهره رافضی روانشناسی بالینی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
علیرضا رجایی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی، واحد تربت‌جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌جام، ایران.
مهدیه رحمانیان علوم اعصاب شناختی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
احمد رستگار روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.
صدیقه رضایی دهنوی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
اکبر رضائی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.
امین رفیعی پور روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
فرزانه رنجبر نوشری استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسین زارع روانشناسی شناختی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
سمیه زارع عصب روانشناسی شناختی استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور
مریم زمانی علوم اعصاب شناختی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
بهمن زندی زبانشناسی اجتماعی استاد گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مژگان سپاه منصور روانشناسی استادیار گروه روانشناشی دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.
نسیم سعید روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران.
کریم سواری روانشناسی تربیتی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران.
علی اکبر شریفی روانشناسی شناختی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
جعفر شعبانی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسن شفیعی روانشناسی شناختی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
حسنیه شهریاری روانشناسی دکترای روانشناسی دانشگاه زابل، زابل، ایران.
الهه صادقی روانشناسی گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
مهدیه صراف رضوی علوم اعصاب شناختی دکترا نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشهد، ایران.
محمد حسن صیف روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.
مجید صفاری نیا روانشناسی اجتماعی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
سعید طالبی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران.
امیر عبدالحسینی روانشناسی هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایلام
محمد حسین عبداللهی روانشناسی شناختی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
حسن عبداله زاده روانشناسی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران.
نصراله عرفانی روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
فاطمه عظیمی فرد زبانشناسی شناختی دکترای زبان شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
سید مجتبی عقیلی روانشناسی سلامت گروه علمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
مهناز علی اکبری روانشناسی سلامت استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
احمد علی پور علوم اعصاب شناختی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نو، تهران، ایران.
سوسن علیزاده فرد روانشناسی شناختی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
نیلا علمی منش روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حدیث غفاری خلیق عصب روانشناسی شناختی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زهرا فخری روانشناسی شناختی دکتری روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
رضا فرجی روانشناسی شناختی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، جوانرود، ایران.
سعیده فنایی روانشناسی دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
عزت اله قدم پور روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.
سارا قربانی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
مریم قربانی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، زرین شهر، ایران.
مهسا قربانی روانشناسی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حسین کارشکی روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
پروین کدیور روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
عزت اله کردمیرزا روانشناسی اجتماعی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
زهرا کرمی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محمود کمالی زارچ روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور، یزد، ایران.
حمید کمرزرین روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محسن گل پرور روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران.
طاهره گلستانی بخت روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حمید لطفی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد واحد تنکابن، تنکابن، ایران.
زهره لطیفی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران.
زهره مجدآبادی فرهانی روانشناسی استادیار 'گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، گرمسار، ایران.
طاهر محبوبی روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، بوکان، ایران.
رجبعلی محمدزاده روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران.
پروین میرزایی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
علی مشهدی علوم اعصاب شناختی استاد گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
علی مصطفائی روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، آذربایجان غربی، ایران.
داود معنوی پور روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
فرزانه میکائیلی منیع روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
بهرام ملکی روانشناسی تربیتی استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان کردستان، ایران.
عابد مهدوی مدرس مدعو دانشگاه تهران
علی رضا مهدویان روانشناسی تربیتی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.
یزدان موحدی روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
الهام موسوی روانشناسی دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
شکوفه موسوی روانشناسی استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محمدعلی نظری علوم اعصاب شناختی استاد علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
منصوره نیکوگفتار روانشناسی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
پروانه نهروانیان روانشناسی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر، تهران، ایران.
حبیب هادیان فرد روانشناسی بالینی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
تورج هاشمی روانشناسی تربیتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
سهیلا هاشمی روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
محمود هرمزی روانشناسی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
.مرضیه وافی ثانی روانشناسی موسسه اموزشی