با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران


تازه های کتاب

در چند دهه اخیر، استفاده از روش ­های توان­بخشی شناختی برای کمک به بیماران دچار آسیب ­های شناختی بسیار گسترش یافته است. توان­بخشی شناختی، مجموعه ساخت یافته­ ای از مداخله ­های طراحی شده برای احیای عملکرد شناختی فرد است. توان­بخشی شناختی به توسعه و استفاده از رهبردهای شناختی و رفتاری با هدف تأثیر مثبت به بهبود عملکردی مغز آسیب دیده کمک می­ کند و کیفیت زندگی فرد را افزایش می­ دهد.

 هدف از توان­بخشی عصب ـ روان­ شناختی این است که به افراد ناتوان کمک کند به بالاترین سطح بهزیستی دست پیدا کنند. مشکلات­شان را در زندگی روزمره کاهش دهند و به آن­ها کمک کنند تا به محیط­ های مناسب خودشان باز گردند. در همه مدل­ های توان­بخشی بر پنج کارکرد شناختی، عاطفی، تعاملات اجتماعی، رفتاری و یادگیری تأکید می­ شود.

 کتاب حاضر حاصل تجارب مداخله ­ای دو تن از متخصصین است که در حوزه توان­بخشی عصب ـ روان­ شناختی فعالیت دارند. هدف از این کتاب طرح مبانی نظری و پژوهشی نیست؛ بلکه ارائه مدلی از توان بخشی است که متأثر از دیدگاه نظری کرت گلدشتاین است. مطالب کتاب دارای ویژگی ­های منحصر به فردی است؛ همچنان که مؤلفان اشاره کردند روش مداخله­ ای این کتاب در برابر گذشت زمان مقاومت بیشتری داشته و در دیگر کشورها هم، کاربرد خوبی داشته است.