تعداد مقالات: 181
176. پیش‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و همجوشی شناختی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 168-180

محمد الوندی سرابی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ نصراله عرفانی


177. اثربخشی مداخلات آموزشی شناختی، رایانه ای حافظه فعال بر توجه، کنترل پاسخ و مؤلفه مجری مرکزی حافظه فعال در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 173-186

10.30473/sc.2018.41194.2223

محمدعلی خاکساربلداجی؛ محمدحسین عبدالهی؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی اکبر ارجمندنیا


178. اثر ویژگیهای شخصیتی ٦ عاملی هگزاکو مدیران بر تقارن اطلاعاتی با واسطه گری افشا مسئولیت اجتماعی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 173-188

10.30473/sc.2019.46926.2387

امیر شمس کلوخی؛ علی‌رضا مهرآذین؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی


181. تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-183

محمد اورکی؛ حسین زارع؛ زهرا عطار قصبه