اهداف و چشم انداز

دو فصلنامه شناخت اجتماعی توسط دانشگاه پیام نور استان تهران و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، با هدف توسعه و گسترش علم روانشناسی به انتشار می رسد از دیگر اهداف این مجله فراهم آورن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین المللی است. از محققان و علاقه مندان که در موضوعات و محور های زیر مطالعه می نمایند دعوت می کند مقالات خود را به فرمت مجله ارسال نمایند.

برخی از محور­های مجله به شرح زیر می­باشد:

اسناد

مقایسه اجتماعی

سبک زبان شناختی

پرخاشگری

همدلی

عاطفه

کلیشه سازی

تعارضهای گروهی

ادراک اجتماعی

حافظه

شباهت

هویت اجتماعی

طرحواره های اجتماعی

برانگیختگی

کنترل

نگرش

تغییر نگرش

تصمیم گیری و حل مسأله

استدلال اجتماعی

استدلال

تعارض

اضافه بار شناختی

اثر ناظر یا شخص سوم

پدیده جهان عادل

خویشتن

همرنگی

شناخت اجتماعی

ارزشیابی شناختی

نقش اجتماعی

پیشداوری

خودپنداره

هماهنگی شناختی

نا هماهنگی شناختی

خود آگاهی

نوع دوستی