نویسنده = حسین زارع
تعداد مقالات: 17
2. فرا تحلیلی بر تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری های اخلاقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-142

10.30473/sc.2020.51020.2486

آزیتا خرامان؛ حسین زارع


3. مدل یابی معادلات ساختاری اثر پردازش اطلاعات هیجانی بر حل مسئله اجتماعی با میانجیگری توازن خود

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-24

10.30473/sc.2019.45760.2355

فاطمه سادات سپیده دم؛ حسین زارع؛ سارا پاشنگ؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مرجان حسین زاده تقوایی


4. تأثیر توانبخشی شناختی بر حافظه کاری و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختلال ریاضی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 167-183

محمد اورکی؛ حسین زارع؛ زهرا عطار قصبه


5. رابطه زبان بدن با ادراک تعامل اجتماعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-156

فاطمه روحی جهرمی؛ حسین زارع؛ نیلا آخوندی


7. پیش‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و همجوشی شناختی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 168-180

محمد الوندی سرابی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ نصراله عرفانی


8. بررسی روابط ساختاری بین بخشش، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 148-161

حسین زارع؛ فاطمه امینی


11. بررسی رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 141-152

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی


12. بررسی نقش سبک‌های تصمیم‌گیری در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-81

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ مریم زارع؛ فرهاد شقاقی


13. تأثیر فشار گروهی بر فرضیه‌آزمایی: تمایل روان‌شناختی یا موازین منطقی؟

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 74-86

حمید لطفی؛ حسین زارع؛ محمود ایروانی؛ یوسف کریمی


14. بررسی ادراک زمان در سهل انگاری اجتماعی و اضطراب انتظار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-17

حسین زارع؛ حمیدرضا ایمانی فر