با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
روانشناسی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی در دانشجویان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن

مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

دوره 13، شماره 25 ، خرداد 1403

https://doi.org/10.30473/sc.2024.70709.2960

چکیده
  هدف اساسی مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حساسیت اضطرابی و همجوشی شناختی دانشجویان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن بود. این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد املش در سال تحصیلی 1403-1402 بود. نخست، شرکت کنندگان با استفاده از ملاک ...  بیشتر

روانشناسی
مقایسه ذهن آگاهی، طرحواره های ناسازگار اولیه و همجوشی شناختی در زنان با و بدون تعارض زناشویی

سونا عسگرزاده؛ مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

دوره 11، شماره 22 ، آذر 1401

https://doi.org/10.30473/sc.2023.69092.2913

چکیده
  تعارض زناشویی می تواند به اختلال در روابط بین فردی منجر شود و زمینه ساز بروز مشکلاتی در خانواده باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ذهن آگاهی، طرحواره های ناسازگار اولیه و همجوشی شناختی در زنان با و بدون تعارض زناشویی بود. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ...  بیشتر

نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و مؤلفه های اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان

اسماعیل صدری دمیرچی؛ حمیدرضا صمدی فرد

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1396، ، صفحه 83-96

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و مؤلفه های اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان صورت پذیرفت. روش اجرای این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مرد شهرستان پارس آباد در سال 95-1394 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی 104 نفر از معلمان مرد از نقاط مختلف شهر به عنوان ...  بیشتر

پیش‌بینی تحریف های شناختی بر اساس باورهای غیرمنطقی و همجوشی شناختی

محمد الوندی سرابی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ نصراله عرفانی

دوره 5، شماره 2 ، دی 1395، ، صفحه 168-180

چکیده
  مقدمه: ازآن­جا که اعضای سازمان از مهم‌ترین سرمایه­ های مراکز آموزش عالی به شمار می­ روند، بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با منابعی که می توانند بر عملکرد شغلی آن‌ها مؤثر باشند، از اهمیت روز­ افزونی برخوردارشده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی تحریف­ های شناختی بر اساس باورهای غیرعقلانی و همجوشی شناختی کارکنان اداری ...  بیشتر