نویسنده = جعفر بهادری خسروشاهی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 44-54

جعفر بهادری خسروشاهی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ جلیل باباپور خیرالدین