نویسنده = رقیه محمدی قره قوزلو
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-145

غلامحسین جوانمرد؛ رقیه محمدی قره قوزلو