نویسنده = محمد مهدی پرهیزکار
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان با استفاده از سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری مغزی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-167

علی اصغر عیوضی حشمت؛ محمد محمودی میمند؛ محمد مهدی پرهیزکار؛ علیرضا آقایوسفی