نویسنده = علی اصغر کاکوجویباری
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی آموزش حافظه‌ کاری بر عملکردهای توجه دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری نارساخوانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90

علی اصغر کاکو جویباری؛ فهیمه امینی؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی


2. مقایسه نظریه ذهن در کودکان بد سرپرست و عادی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 146-156

علی اصغر کاکوجویباری؛ مهناز علی اکبری؛ طاهره قربانی


3. اثر بافت اجتماعی دو زبانه بر حافظه رویدادی خردسالان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-37

شکوفه موسوی؛ علی اصغر کاکوجویباری