کلیدواژه‌ها = خصوصیات شخصیتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تفکر انتقادی و بافت موقعیتی در ادراک گفتمان با نقش تعدیل‌کنندگی خصوصیات شخصیت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 76-88

مهدیه رحمانیان؛ مریم زمانی؛ ناهید نوریان؛ سعید کریم نژاد