کلیدواژه‌ها = تفکر ارجاعی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین ابعاد چشم‌انداز زمان و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‌ای تفکر ارجاعی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-140

10.30473/sc.2019.40545.2200

عزت اله قدم پور؛ مهدی برزگر بفرویی؛ لیلا حیدریانی