نویسنده = منیجه شهنی ییلاق
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه‌ خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 102-123

عاطفه علامه؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند