نویسنده = سمیرا حسن زاده پشنگ
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌های تصمیم‌گیری و ذهن آگاهی و ذهن‌خوانی: مطالعه ارتباط این سازه‌ها در یک گروه غیر بالینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 120-135

مجید صفاری نیا؛ رقیه محمدی؛ سمیرا حسن زاده پشنگ