کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-52

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ حمید پورشریفی؛ محمد افخمی اردکانی؛ خدیجه اعراب شیبانی


2. تأثیر مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخص‌های بهزیستی جسمی و روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-51

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهره اسماعیلیان اردستانی؛ اکرم احمدی