کلیدواژه‌ها = همدلی عاطفی
تعداد مقالات: 2
1. مدل ارتباط دیدگاه گیری اجتماعی و خودکنترلی با شخصیت جامعه پسند با نقش واسطه ای همدلی عاطفی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 80-90

10.30473/sc.2019.40213.2196

ستار صیدی؛ حمزه احمدیان؛ مجید صفاری نیا


2. برازش روابط علی ـ ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم