کلیدواژه‌ها = درگیری شناختی
تعداد مقالات: 4
4. بررسی نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-99

رضا قربان جهرمی؛ الهه حجازی؛ جواد اژه ای؛ محمد خدایاری فرد