کلیدواژه‌ها = سبک‌های تصمیم‌گیری
تعداد مقالات: 3
1. سبک‌های تصمیم‌گیری و ذهن آگاهی و ذهن‌خوانی: مطالعه ارتباط این سازه‌ها در یک گروه غیر بالینی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 120-135

مجید صفاری نیا؛ رقیه محمدی؛ سمیرا حسن زاده پشنگ


2. پیش‌بینی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان با استفاده از سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری مغزی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-167

علی اصغر عیوضی حشمت؛ محمد محمودی میمند؛ محمد مهدی پرهیزکار؛ علیرضا آقایوسفی


3. بررسی نقش سبک‌های تصمیم‌گیری در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-81

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ مریم زارع؛ فرهاد شقاقی