کلیدواژه‌ها = قضاوت اخلاقی
تعداد مقالات: 5
1. فرا تحلیلی بر تفاوت های جنسیتی در تصمیم گیری های اخلاقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-142

10.30473/sc.2020.51020.2486

آزیتا خرامان؛ حسین زارع


5. تاثیرآموزش راهبردهای نظم جویی هیجان در قضاوت اخلاقی با توجه به ظرفیت حافظه کاری

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-30

طیبه شاهمرادی فر؛ محمدحسین عبداللهی عبداللهی؛ جعفر حسنی