کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس فراشناخت اخلاقی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-153

10.30473/sc.2020.51360.2505

راضیه شیخ الاسلامی؛ سمیه حسن نیا


2. هنجاریابی و بررسی روایی مقیاس استرس دبیرستان برای دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 60-70

10.30473/sc.2019.42131.2269

علی مصطفائی؛ اکبر رضائی؛ مریم گوران


3. هنجاریابی و روایی پرسشنامه حافظه گذشته‎نگر - آینده‎نگر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 45-56

حسین زارع؛ احمد علی پور؛ علی مصطفائی