با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
مقاله پژوهشی روانشناسی شناختی
دوزبانگی و کنترل ‌عاطفی: مقایسه‌ ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر تک‌زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی)

نادیا خوشخوی؛ مسلم کرد؛ مجید صفاری‌نیا؛ آناهیتا ویسی؛ زهرا نیک‌منش

دوره 12، شماره 23 ، خرداد 1402، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/sc.2023.68151.2891

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه ظرفیت حافظه کاری هیجانی در کودکان دختر 7 تا 9 سال و 11 ماه و 29 روز تک‌زبانه (فارسی) و دوزبانه (ارمنی- فارسی) شهر تهران بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر، دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی با دامنه‌ی سنی 7 الی 9 سال و 11 ماه و 29 روز نیمسال دوم تحصیلی 1401-1402 مدارس منطقه 6 تهران بودند. نمونه آماری شامل 30 دانش‌آموز دختر یک‌زبانه ...  بیشتر