کلیدواژه‌ها = شناخت اجتماعی
تعداد مقالات: 11
3. ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه شناخت اجتماعی دانشجویان (شاد)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-144

10.30473/sc.2018.29262.1931

وحید نجاتی؛ سامان کمری؛ صدیقه جعفری


4. مقایسه سبک‏های اسنادی، طرحواره‏های ناسازگار اولیه و نگرش‏های ناکارآمد (سه بعد از شناخت اجتماعی) در افراد افسرده و عادی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-104

فاطمه معین الغربایی؛ اعظم نوفرستی؛ سمیرا کرملو؛ نیما گنجی


5. مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 72-93

محبوبه طاهر؛ عباس ابوالقاسمی؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی


6. شناخت اجتماعی و رضایت از تحصیل: نقش واسطه ای هیجانات پیشرفت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 136-154

محمدباقر ریحانی؛ سامان کمری؛ رقیه زارعی؛ وحید نجاتی


7. مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 22-34

زهرا کریمیان؛ افسانه شهبازی راد؛ مارال حقیقی کرمانشاهی


8. مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-145

غلامحسین جوانمرد؛ رقیه محمدی قره قوزلو


9. شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-53

وحید نجاتی؛ سارا آقایی ثابت؛ مرضیه خوشحالی پناه


10. تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 32-39

علی اصغر کاکو جویباری؛ فرهاد شقاقی؛ مجید برادران