تعداد مقالات: 181
76. اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط برمیزان سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 52-61

محمد اورکی؛ چیمن جمالی؛ مهران فرج الهی؛ علی کریمی فیروزجایی


78. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ارتقای نظریه ذهن در نوجوانان پرخاشگر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-66

علی فرهادی؛ یزدان موحدی؛ امیر عزیزی؛ فضل الله قاسمی کلی؛ کلثوم کریمی نژاد


82. آیا ذهن خوانی به واسطه‌ی نوع دیدگاه‌ دیگران محدود می‌شود؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-83

سعید فرمانی؛ رحیم بدری گرگری؛ زهرا شفیعی


83. مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 68-82

مهرناز صفاری نیا؛ علی محمد مزیدی؛ مجید صفاری نیا


84. بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل مسئله اجتماعی دانش آموزان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-82

مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور؛ علی دلاور


85. اثربخشی آموزش حافظه‌ کاری بر عملکردهای توجه دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری نارساخوانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90

علی اصغر کاکو جویباری؛ فهیمه امینی؛ مهناز علی‌اکبری دهکردی


86. نقش همجوشی شناختی، ادراک تعامل اجتماعی و مؤلفه های اجتناب شناختی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-96

اسماعیل صدری دمیرچی؛ حمیدرضا صمدی فرد


88. مقایسه سبک‏های اسنادی، طرحواره‏های ناسازگار اولیه و نگرش‏های ناکارآمد (سه بعد از شناخت اجتماعی) در افراد افسرده و عادی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-104

فاطمه معین الغربایی؛ اعظم نوفرستی؛ سمیرا کرملو؛ نیما گنجی


91. بررسی رابطه بین مدل پردازش اطلاعات اجتماعی با علائم مشکل نافرمانی مقابله ای در دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 54-61

احمد عابدی؛ عبدالحسین شمسی؛ احمد یارمحمدبان؛ امیر قمرانی؛ مریم صمدی


93. هنجاریابی و بررسی روایی مقیاس استرس دبیرستان برای دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 60-70

10.30473/sc.2019.42131.2269

علی مصطفائی؛ اکبر رضائی؛ مریم گوران


95. بررسی نقش سبک‌های تصمیم‌گیری در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 67-81

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ مریم زارع؛ فرهاد شقاقی


96. رابطه اضطراب اجتماعی و عواطف مثبت و منفی با دانش متقاعدسازی در مدیران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-75

مزگان سپاه منصور؛ علی شاکر دولق؛ محمد مهدی جهانگیری


97. نقش تعاملی ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای تلافی‌جویانه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-86

محسن گل پرور؛ زهرا جوادیان؛ زهرا واثقی؛ محمد رضا مصاحبی؛ زهره اسماعیلیان


98. تأثیر تفکر انتقادی و بافت موقعیتی در ادراک گفتمان با نقش تعدیل‌کنندگی خصوصیات شخصیت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 76-88

مهدیه رحمانیان؛ مریم زمانی؛ ناهید نوریان؛ سعید کریم نژاد


99. اثربخشی آموزش فرزندپروری ترکیبی (زیستی- اجتماعی) به مادران بر خودکارآمدی ادراک‌شده کودکان فزون وزن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-90

شهناز نوحی؛ حمید رضا حاتمی؛ مسعود جان بزرگی؛ اشرف السادات بنی جمالی


100. تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-96

فاطمه دهقان؛ کامران یزدانبخش؛ خدامراد مومنی