کلیدواژه‌ها = نظریه ذهن
تعداد مقالات: 11
3. مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان دارای سبک‌های فرزندپروری متفاوت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-99

مرسده نوروزی؛ فیروزه سپهریان آذر


4. آیا ذهن خوانی به واسطه‌ی نوع دیدگاه‌ دیگران محدود می‌شود؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-83

سعید فرمانی؛ رحیم بدری گرگری؛ زهرا شفیعی


5. مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-145

غلامحسین جوانمرد؛ رقیه محمدی قره قوزلو


6. مقایسه نظریه ذهن در کودکان بد سرپرست و عادی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 146-156

علی اصغر کاکوجویباری؛ مهناز علی اکبری؛ طاهره قربانی


7. تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-96

فاطمه دهقان؛ کامران یزدانبخش؛ خدامراد مومنی


8. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر ارتقای نظریه ذهن در نوجوانان پرخاشگر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-66

علی فرهادی؛ یزدان موحدی؛ امیر عزیزی؛ فضل الله قاسمی کلی؛ کلثوم کریمی نژاد


9. رابطه بین شیوه های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر اصفهان 90-91

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 34-43

زهرا اسلامی چهرازی؛ مریم قربانی؛ اصغر آقایی


10. جنسیت، ناگویی هیجانی و نظریه ذهن در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 6-13

تورج هاشمی؛ سعیده خلیل زاد بهروزیان؛ نعیمه ماشینچی عباسی


11. تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 32-39

علی اصغر کاکو جویباری؛ فرهاد شقاقی؛ مجید برادران