تعداد مقالات: 181
27. مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر و آموزش یکپارچه شایستگی‌های هیجانی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-38

فرزانه رنجبر نوشری؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی


28. مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 22-34

زهرا کریمیان؛ افسانه شهبازی راد؛ مارال حقیقی کرمانشاهی


34. نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-40

نگار محمودی؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان؛ سمیرا گوهری


35. نقش تئوری تبادل اجتماعی در پیش بینی ازدواج به وصال نرسیده

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-46

10.30473/sc.2020.44845.2328

مجید صفاری نیا؛ مهناز شریفیان؛ سوسن علیزاده فرد


36. تاثیر القای هیجان روی نشانگر های زیستی حرکتی کاربر رایانه «دیدگاه محاسبات احساسی »

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-43

حسین زارع؛ احمد علیپور؛ هومن ملاح زاده


38. اثر بافت اجتماعی دو زبانه بر حافظه رویدادی خردسالان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-37

شکوفه موسوی؛ علی اصغر کاکوجویباری


39. نقش جهت گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به نقش میانجی معنویت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 30-44

تورج هاشمی؛ الناز آرین پور؛ نعیمه ماشینچی عباسی


41. تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 32-39

علی اصغر کاکو جویباری؛ فرهاد شقاقی؛ مجید برادران


42. اثر بخشی قصه گویی بر مؤلفه های هوش اخلاقی کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-43

مهناز درنجفی شیرازی؛ مهناز علی اکبری؛ احمد علیپور


43. رابطه بین شیوه های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر اصفهان 90-91

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 34-43

زهرا اسلامی چهرازی؛ مریم قربانی؛ اصغر آقایی


44. تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی برای زندگی دیگران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-47

نادر حاجلو؛ فرزانه رنجبر نوشری


45. تمایزیافتگی و تفکرارجاعی: نقش واسطه‌ای درماندگی آموخته شده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-51

فهیمه قائدی؛ الهام شبانکاره؛ مجید مقدم برزگر


46. اثربخشی القا رفتار جامعه پسند بر سلامت روانی و جسمانی: نقش شفقت خود و بهوشیاری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-57

حامد کاشانکی؛ نیما قربانی؛ جواد حاتمی


48. اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد نوجوانان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-52

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ جابر علیزاده گورادل


50. برازش روابط علی ـ ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم