تعداد مقالات: 170
26. بررسی تأثیرپذیری فرزندان از والدین در بُعد عمل به باورهای مذهبی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-24

غلامحسین جوانمرد


27. تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 20-34

حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده


29. مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر و آموزش یکپارچه شایستگی‌های هیجانی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-38

فرزانه رنجبر نوشری؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی


36. تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 32-39

علی اصغر کاکو جویباری؛ فرهاد شقاقی؛ مجید برادران


37. رابطه بین شیوه های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر اصفهان 90-91

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 34-43

زهرا اسلامی چهرازی؛ مریم قربانی؛ اصغر آقایی


38. نقش جهت گیری اجتماعی بر رفتار اخلاقی با توجه به نقش میانجی معنویت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 30-44

تورج هاشمی؛ الناز آرین پور؛ نعیمه ماشینچی عباسی


39. اثر بخشی قصه گویی بر مؤلفه های هوش اخلاقی کودکان دختر پیش دبستانی در شهر اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-43

مهناز درنجفی شیرازی؛ مهناز علی اکبری؛ احمد علیپور


41. اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد نوجوانان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-52

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ جابر علیزاده گورادل


42. تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی برای زندگی دیگران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-47

نادر حاجلو؛ فرزانه رنجبر نوشری


43. اثر بافت اجتماعی دو زبانه بر حافظه رویدادی خردسالان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-37

شکوفه موسوی؛ علی اصغر کاکوجویباری


44. تمایزیافتگی و تفکرارجاعی: نقش واسطه‌ای درماندگی آموخته شده

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-51

فهیمه قائدی؛ الهام شبانکاره؛ مجید مقدم برزگر


46. برازش روابط علی ـ ساختاری بزهکاری با اسناد خطا و اجبار والدینی با واسطه‌گری همدلی شناختی و عاطفی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-66

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ حمید پورشریفی؛ مرتضی عندلیب کورایم


47. اثربخشی القا رفتار جامعه پسند بر سلامت روانی و جسمانی: نقش شفقت خود و بهوشیاری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-57

حامد کاشانکی؛ نیما قربانی؛ جواد حاتمی