تعداد مقالات: 181
151. تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 124-136

طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی


153. مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 127-145

غلامحسین جوانمرد؛ رقیه محمدی قره قوزلو


156. طراحی الگوی عوامل شناختی مؤثر بر تصمیم‌گیری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-152

سید کمال خرازی؛ صهبا رضائیان


157. اثر بخشی تعاملی آموزش راهبردهای خودگردان-فراشناختی و خود پنداره تحصیلی بر مولفه های تاب آوری و هیجانات مثبت تحصیلی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-164

10.30473/sc.2019.39956.2191

عبداله رشیدزاده؛ رحیم بدری؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی


158. اثر ‏میانجی همدلی، نشخوار فکری و خشم در رابطه بین خودشیفتگی و فقدان بخشش میان فردی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-154

مجید صفاری نیا؛ مهدی دهستانی؛ اعظم فطری


159. پیش‌بینی سبک‌های تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان با استفاده از سیستم‌های فعال‌سازی و بازداری رفتاری مغزی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-167

علی اصغر عیوضی حشمت؛ محمد محمودی میمند؛ محمد مهدی پرهیزکار؛ علیرضا آقایوسفی


160. تأثیر سطوح مختلف اضطراب بر انتخاب شرایط انتظار(تنها بودن، جماعت، مقایسه هیجانی، وضوح شناختی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-172

10.30473/sc.2020.50609.2477

زهرا روح زاده؛ حمید لطفی؛ بهرام میرزاییان


164. ارتباط مؤلفه های فراشناختی خلاقیت با سلامت روان در دانشجویان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 101-112

علیرضا پیرخائفی


166. رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-134

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی


167. تأثیر آموزش شعر بر بازبینی حافظه کودکان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-135

محمدباقر موحدی مهرابادی؛ سحرانه جوادی آسایش


168. کفایت هیجانی در دختران نوجوان بر اساس بهزیستی ادراک شده

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-153

نغمه تقوی؛ پرویز آزادفلاح؛ فرشته موتابی


169. بررسی رابطه خود میان بینی با سازگاری اجتماعی دانشجویان

دوره 3، ویژه نامه، پاییز و زمستان 1393، صفحه 141-152

علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ سمیه پوربافرانی


170. مقایسه نظریه ذهن در کودکان بد سرپرست و عادی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 146-156

علی اصغر کاکوجویباری؛ مهناز علی اکبری؛ طاهره قربانی


171. رابطه زبان بدن با ادراک تعامل اجتماعی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-156

فاطمه روحی جهرمی؛ حسین زارع؛ نیلا آخوندی


172. بررسی روابط ساختاری بین بخشش، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در دانشجویان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 148-161

حسین زارع؛ فاطمه امینی


173. برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-170

سروه محمدزاده؛ مسیب یارمحمدی واصل


174. تاثیردرمان تصویرسازی ذهنی دستوری و بازپردازش بر افکار خودآیند منفی و نگرش‌های ناکارآمد زنان مبتلا به سرطان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 155-166

الهه صادقی؛ شهره قربان شیرودی؛ مرتضی ترخان؛ شهربانو کیهانیان


175. تعیین اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسولیت پذیری و امیدواری دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-174

10.30473/sc.2019.32877.2019

فاطمه یدالهی صابر؛ محمداسماعیل ابراهیمی؛ نرگس زمانی؛ علی صاحبی